İnsan Kaynakları


Açık Pozisyonlar


Pozisyon İş Tanımı Başvur

İş Başvuru Formu

Aşağıdaki formu doldurarak göndermenizi takiben. Başvurunuzun değerlendirmesi olumlu olursa size geri dönüş yapılacaktır.
Genel Bilgiler:  
Cinsiyet :

Ad/Soyad : (*)

TC Kimlik No : (*)

Doğum Tarihi : (*)

Doğum Yeri : (*)

Email : (*)

Cep Tel : (*)

Ev Tel :

Adres :

Medeni Durum :

Askerlik Yaptınız mı? :

Sigara
Kullanıyor musunuz? :

Öğrenim Durumu:
Mezuniyet :

Yabancı Diller:
Yabancı Dil :


Yabancı Dil :


Yabancı Dil :


Katıldığınız Kurslar:
Konusu :

Kuruluş :

Süresi :


Ek Bilgiler :
Ehliyetiniz Var mı? :

Bedensel engeliniz var mı? :


İşe Başlarken:
İşletme :

Başvurulan Bölüm :

Başvurulan Pozisyon :

Net maaş beklentiniz :

İşe başlayağınız tarih :

Lojman :

İş Tecrübeleriniz:
Kısaca açıklayınız :

Şahsi Referanslar:
Adı Soyadı :

Şirket/Görevi :

Telefon :


Eklemek İstedikleriniz:
Kısaca :

CV Gönder (İsteğe bağlı)
Microsoft Word uzantılı cv gönderebilirsiniz :


Formu Gönderirken
Yukarıda Verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve herhangi bir yanıltıcı bilgi bulunmadığını teyit ederim. Yanlış ifade bulunduğu takdirde bunun iş akdimin fesih edilmesi için haklı sebep sayılacağını kabul ediyorum. :


İK Politikamız


NT Group İnsan Kaynakları misyonumuz; Şirketimiz’in vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda Şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak,  Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün faliyetlerde İnsan Kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan Kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır. İnsan kaynakları stratejimiz internet sitemizde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur. 

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ ŞİRKETİMİZE KAZANDIRMAK


• Sektördeki nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
• Şirketimizi geleceğe taşıyacak, şirket kültürümüze uyumlu, işe en uygun nitelikteki işgücünü bilimsel yöntemlerle seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefleriz.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMAK


• Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
• Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek sorumluluğumuzdur.

ORGANİZASYONU GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK


• Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
• Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve şirketimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri önceliğimizdir.

ÜCRET YÖNETİMİ


• Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak;
• Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMAK


• Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
• Çalışanlarımızın önerilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
• Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.